FANDOM


killall –  polecenie systemu zamykające wszystkie procesy o podanej nazwie.

Użycie Edytuj

$ killall [parametry] nazwa_procesu

Przykładowo, aby zabić wszystkie procesy o nazwie firefox należy użyć

$ killall firefox